Kallion_kansakoulu_Neljäs_linja_15._Luokkahuone_luonnontie_JqD7KL8