OLOSUHDEJOHTAMINEN
Asiajohtaminen monimutkaistaa yrityksen toimintaa. Toisaalta henkilöjohtaminen koetaan vaikeaksi ja harvojen esimiesten vahvuudeksi. Olosuhdejohtamisessa luodaan puitteet, jossa ihmiset voivat tehdä parhaansa.
Ihmisiä sitouttavaan ja toimintaa tehostavaan yrityskulttuuriin päästään tunnistamalla työtehtävät, valtuuttamalla tekijät, palkitsemalla yhteistyötä, konkretisoidaan työn vaikutukset,
lisätään vuorovaikutusta ja vahvistetaan yhteistyön rakentajia.

Käydään läpi miten olosuhdejohtaminen toteutetaan käytännössä. Johdatus aiheeseen kestää 2,5 tuntia.

Kysy lisää Anne 050 563 7965