KEHITYSKESKUSTELUMALLI 1+12

Kehityskeskustelu on esimiehen työkalu työn vaatimusten ja työntekijän omien voimavarojen tasapainottamiseen. Tämän 1+12 kehityskeskustelumallin avulla on helppo käsitellä vaikeitakin asioita ja saada niihin ratkaisut. 1+12 kehityskeskustelumalli tuo vastakset yritysjohdon edellyttämiin kysymyksiin ja pystyt täyttämään organisaatiossa käytössä olevat kehityskeskustelulomakkeet vaivatta. Tällä kertaa sinulla on oikeasti jotain kirjattavaa!

Me koulutamme viemään kehityskeskustelun läpi käytännössä. Emme opeta teoriaa vaan elävän, toimivan käytännön työskentelytavan.

1+12 kehityskeskustelu on yhden pitkän haastattelun + kahdentoista lyhyen (15 min) keskustelun malli. Lyhyet keskustelut pyritään pitämään kerran kuukaudessa ja niissä keskitytään ajankohtaiseen aiheeseen. Pitkä haastattelu voidaan toteuttaa meidän tekemänä motivaatiohaastatteluna tai yhteisön sisällä esimiehen tai kolleegan tekemänä.

Itseluottamusta vahvistava kehityskeskustelu on miellyttävää molemmilla osapuolille. Kun opit periaatteet, pystyt soveltamaan mallia tilanteiden mukaan.

Yhdistämällä meidän tekemän Motivaatiohaastattelun kehityskeskusteluun, olet tässä hommassa vahvoilla!

Pidemmän ajan kehityskeskustelumallina 1+12 kehityskeskustelu helpottaa ja selkeyttää esimiestyötä monella tasolla. Yhteys tiimiin ja alaisiin muuttuu eläväksi ja toimivaksi. Kokemuksesta tiedämme, että tämä malli vähentää konflikteja ja tyytymättömyyttä työpaikalla.

Malli lisää esimiehen tyytyväisyyttä työhönsä ja vaikutusmahdollisuuksia työyhteisössä. Alaiselle tämä malli antaa varmuutta omista vaikutusmahdollisuuksista työhönsä. Luottamus omiin kykyihin ja esimieheen sekä työnantajaan lisääntyy tämän kehityskeskustelumallin myötä.

1 päivän koulutus, jonka aikana opit itse tekemään mallinmukaisen kehityskeskustelun ja kaikkien osallistujien omat kehityskeskustelut saadaan tehtyä.

Teemme myös kehityskeskustelut puolestasi! Sovi asiasta ottamalla yhteyttä.

Lisätietoja Anne Talvitie 050 563 7965 tai anne.talvitie@kouluttamo.fi

Tilaa tästä!