Vastustan ja kannatan!

Jos muutokset yht’äkkiä loppuisivat kokonaan, me kuolisimme sukupuuttoon. Yksikään yritys ei menestyisi, yksikään ihminen ei kukoistaisi. Ei tarvittaisi tuotekehitysavustusta eikä investointitukea. Taidetta ei syntyisi, elokuvia ei tehtäisi -netistä loppuisi sisältö.

Ihmisen luonne saa meidät kulkemaan oikopolkuja ja säästämään omaa energiaamme. Muuten emme olisi pystyneet valloittamaan tätä planeettaa. Toisaalta olemme syntyneet luomaan uutta ja parantamaan vanhaa -kokeilemaan ja keksimään! Energian säästäminen ja uuden luominen ovat ristiriidassa keskenään. Syntyy muutosvastarinta ja vielä yleisemmin muutoslaiskuus.

Mentaaliset mallit työn tekemiseen

Työ muuttuu nopeammin kuin me ihmiset. Emme pysy perässä ilman tietoista kehittymistä. Työntekijöiden mentaalisten mallien muuttuminen työstä ja tehtävistä on välttämätöntä niin tuloksellisuuden kuin työntekijän oman työssä viihtymisen kannalta. Emme pysty vaikuttamaan meihin kohdistuviin odotuksiin ja vaatimuksiin, mutta jokainen meistä voi pitää huolen omasta mielestään ja erityisesti mentaalisista ajatusmalleistaan suhteessa näihin odotuksiin. Kutsun tätä työtä mental managementiksi.