Voimaa kehityskeskusteluun!

Näyteikkuna

Kehityskeskustelu on esimiehen työkalu työn vaatimusten ja työntekijän omien voimavarojen tasapainottamiseen. Tämän 1+12 kehityskeskustelumallin avulla on helppo käsitellä vaikeitakin asioita ja saada niihin ratkaisut. 1+12 kehityskeskustelumalli tuo vastakset yritysjohdon edellyttämiin kysymyksiin ja pystyt täyttämään organisaatiossa käytössä olevat kehityskeskustelulomakkeet vaivatta. Tällä kertaa sinulla on oikeasti jotain kirjattavaa!

Me koulutamme viemään kehityskeskustelun läpi käytännössä. Emme opeta teoriaa vaan elävän, toimivan käytännön työskentelytavan.

1+12 kehityskeskustelu on yhden pitkän haastattelun + kahdentoista lyhyen (15 min) keskustelun malli. Lyhyet keskustelut pyritään pitämään kerran kuukaudessa ja niissä keskitytään ajankohtaiseen aiheeseen. Pitkä haastattelu voidaan toteuttaa meidän tekemänä motivaatiohaastatteluna tai yhteisön sisällä esimiehen tai kolleegan tekemänä.

Itseluottamusta vahvistava kehityskeskustelu on miellyttävää molemmilla osapuolille. Kun opit periaatteet, pystyt soveltamaan mallia tilanteiden mukaan.

Yhdistämällä meidän tekemän Motivaatiohaastattelun kehityskeskusteluun, olet tässä hommassa vahvoilla!

Pidemmän ajan kehityskeskustelumallina 1+12 kehityskeskustelu helpottaa ja selkeyttää esimiestyötä monella tasolla. Yhteys tiimiin ja alaisiin muuttuu eläväksi ja toimivaksi. Kokemuksesta tiedämme, että tämä malli vähentää konflikteja ja tyytymättömyyttä työpaikalla.

Malli lisää esimiehen tyytyväisyyttä työhönsä ja vaikutusmahdollisuuksia työyhteisössä. Alaiselle tämä malli antaa varmuutta omista vaikutusmahdollisuuksista työhönsä. Luottamus omiin kykyihin ja esimieheen sekä työnantajaan lisääntyy tämän kehityskeskustelumallin myötä.

Vahvuutta yhteistyöhön

Työyhteisön toimivuus on aina ihmisten välistä kommunikointia. Kun puhuminen katoaa työpaikalta, ollaan menossa väärään suuntaan. Me ihmiset olemme mestareita väärintulkitsemaan eleet, ilmeet ja puhumattomuuden. Ja vaikka puhuisimme, eksymme silti.

Miten yhteistyö toteutuu? Millaiset tavoitteet sille on asetettu? Kaksi peruskysymystä, joista lähdemme liikkeelle.

Tämä vuorovaikutuskoulutus keskittyy työssä toistuviin yhteistyötilanteisiin. Koulutus kestää 1/2 päivää ja opit miten saavutat tavoitteesi helpommin.

Palkitseva työ

Työn palkitsevuus on yksilöllinen kokemus. Hyvä tasapaino elämässä on erittäin miellyttävää ja tavoittelemisen arvoista. Iso osa omasta hyvinvoinnista tulee tyytyväisyydestä työssä. Tunne siitä, että omalla työllä on merkitystä ja että koen onnistuvani tehtävissäni on tasapainon kannalta oleellista.

Voit itse vaikuttaa siihen miten työsi koet. Saattaa tuntua uskomattomalta jos kaikki on menossa pieleen ja aamuisin on entistä vaikeampaa innostua päivästä. Voit silti antaa itsesi uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiisi edes hetken ja tule kokeilemaan miltä se tuntuu.

Tämän menetelmän avulla pystyt tunnistamaan mistä sinun oman työn palkitsevuus tulee. Kerromme kuinka palkitsevuus rakentuu ja voit heti soveltaa mallia käytäntöön. Työn palkitsevuuden mallin opit parhaiten käsittelemällä omaa työtäsi. Koulutus kestää 1/2 päivää.

Koulutukset järjestetään Helsingissä ja Tampereella. Kysy lisää Anne 050 563 7965 tai info@kouluttamo.fi