Työskentelytapa, joka parantaa lopputulosta aina.

Jos olet työssäsi tekemisissä ihmisten kanssa, hyödyt tästä työskentelytavasta varmasti. Tämä soveltuu käytettäväksi kehityskeskusteluun, ohjaukseen, rekrytointiin, mentorointiin, koulutukseen, yt-neuvotteluihin – kaikkiin olemassa oleviin rakenteisiin mitä firmassa on. Ja vaikka rakenteita ei vielä olisikaan, hyödyt tästä silti! Kaikki meidän tuotteemme ovat sovelluksia tästä työskentelytavasta. Jokainen voi käyttää tätä. Mitään erityistaitoja ei tarvita. Yksinkertaisesti kysy-kuuntele-kirjaa -kaava riittää. […]

Dynaaminen ura

Dynaaminen ura rakentuu omille vahvuuksille, itsetuntemukselle, uuteen tehtävään tarvittavien ominaisuuksien tunnistamiselle ja uusien työtehtävien hahmottamiselle. Tämä työskentelytapa auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet räätälöitynä omaan työhön tai uuteen tehtävään. Valmennus kestää 1+1/2 päivää. Dynaaminen ura sopii polulle asiantuntijasta myyjäksi, uuden ammatin omaksumiseen tai haastavien elämäntilanteiden selvittämiseen.

Vahvuutta yhteistyöhön

Työyhteisön toimivuus on aina ihmisten välistä kommunikointia. Miten yhteistyö toteutuu? Millaiset tavoitteet sille on asetettu? Kaksi peruskysymystä, joista lähdemme liikkeelle. Tämä vuorovaikutuskoulutus keskittyy työssä toistuviin yhteistyötilanteisiin. Koulutus kestää 1/2 päivää ja opit miten saavutat tavoitteesi helpommin.

Palkitseva työ

Työn palkitsevuus on yksilöllinen kokemus. Tämän menetelmän avulla pystyt tunnistamaan miten ja mistä työn palkitsevuus tulee. Kerromme kuinka palkitsevuus rakentuu ja voit heti soveltaa mallia käytäntöön. Työn palkitsevuuden mallin opit parhaiten käsittelemällä omaa työtäsi. Koulutus kestää 1/2 päivää.

Oma työrooli muuttuvissa tilanteissa

Työn vaatimukset muuttuvat koko ajan. Jokaisen meistä on päivitettävä omaa työrooliamme vaatimusten mukaiseksi. Se millainen ammattilainen uskot olevasi, määrää sen miten toimit työssäsi ja millaisia tuloksia saat. Opetamme sinulle kuinka tämä tehdään käytännössä. Saat heti omakohtaisen kokemuksen menetelmän tehosta. Käytä 1/2 päivää aikaa toimivamman työroolin rakentamiseen!

Voimaa kehityskeskusteluun!

Kehityskeskustelu on esimiehen työkalu työn vaatimusten ja työntekijän omien voimavarojen tasapainottamiseen. Tämän mallin avulla on helppo käsitellä vaikeitakin asioita ja saada niihin ratkaisut. Voimaa kehityskeskusteluun tuo vastakset yritysjohdon edellyttämiin kysymyksiin ja pystyt täyttämään organisaatiossa käytössä olevat kehityskeskustelulomakkeet vaivatta. Tällä kertaa sinulla on oikeasti jotain kirjattavaa! Me koulutamme viemään kehityskeskustelun läpi käytännössä. Emme opeta teoriaa vaan elävän, […]