Dynaaminen ura

Dynaaminen ura rakentuu omille vahvuuksille, itsetuntemukselle, uuteen tehtävään tarvittavien ominaisuuksien tunnistamiselle ja uusien työtehtävien hahmottamiselle. Tämä työskentelytapa auttaa tunnistamaan omat vahvuudet ja kehittämiskohteet räätälöitynä omaan työhön tai uuteen tehtävään. Valmennus kestää 1+1/2 päivää. Dynaaminen ura […]

Vahvuutta yhteistyöhön

Työyhteisön toimivuus on aina ihmisten välistä kommunikointia. Miten yhteistyö toteutuu? Millaiset tavoitteet sille on asetettu? Kaksi peruskysymystä, joista lähdemme liikkeelle. Tämä vuorovaikutuskoulutus keskittyy työssä toistuviin yhteistyötilanteisiin. Koulutus kestää 1/2 päivää ja opit miten saavutat tavoitteesi […]

Palkitseva työ

Työn palkitsevuus on yksilöllinen kokemus. Tämän menetelmän avulla pystyt tunnistamaan miten ja mistä työn palkitsevuus tulee. Kerromme kuinka palkitsevuus rakentuu ja voit heti soveltaa mallia käytäntöön. Työn palkitsevuuden mallin opit parhaiten käsittelemällä omaa työtäsi. Koulutus […]

Voimaa kehityskeskusteluun!

Kehityskeskustelu on esimiehen työkalu työn vaatimusten ja työntekijän omien voimavarojen tasapainottamiseen. Tämän mallin avulla on helppo käsitellä vaikeitakin asioita ja saada niihin ratkaisut. Voimaa kehityskeskusteluun tuo vastakset yritysjohdon edellyttämiin kysymyksiin ja pystyt täyttämään organisaatiossa käytössä olevat […]